Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2018 je do 1. dubna 2019, a ten se nezadržitelně blíží. Nesplnění daňových povinností je sankciováno, proto je potřeba doručit daňové přiznání na finanční úřad včas a současně uhradit případný nedoplatek na dani z příjmu fyzických osob.

Termín se o tři měsíce prodlužuje, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, o této skutečnosti ale musí poplatník včas informovat finanční úřad. Podívejme se na daňové minimum v 8 bodech.

 

Dva daňové formuláře

Daňoví poplatníci, kteří mají za rok 2018 pouze příjmy ze závislé činnosti, mohou vyplnit zjednodušený dvoustránkový daňový formulář. Všichni ostatní pak musí vyplnit standardní čtyřstránkový formulář.

 

Všechny zdanitelné příjmy

Do daňového přiznání za rok 2018 se uvádí všechny zdanitelné příjmy, tedy ze závislé činnosti (§ 6 zákona o dani z příjmu), ze samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona o dani z příjmu), z kapitálového majetku (§ 8 zákona o dani z příjmu), z nájmu (§ 9 zákona o dani z příjmu) a ostatní příjmy (§ 10 zákona o dani z příjmu). Daňově osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí.

 

Zdroj: E15.cz

 

 Daňové odpočty

 

Vypočtený souhrnný daňový základ snižují při splnění zákonných podmínek nezdanitelné položky. Daňová úspora z každé tisícikoruny daňového odpočtu je 150 korun. Za rok 2018 snižují tedy při splnění zákonných daňových podmínek daňový základ: dary, úroky z úvěru na bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, a úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

 

Sleva na poplatníka vždy 24 840 korun

V daňovém přiznání za rok 2018 uplatní všichni daňovou slevu na poplatníka v částce 24 840 korun, a to bez ohledu na výši zdanitelného příjmu, strukturu příjmů či počet měsíců výdělečné činnosti. Nárok na základní daňovou slevu není potřeba nijak prokazovat a dokládat. Tuto v plné výši uplatní tedy i penzista přivydělávající si příjmem z pronájmu nebo občan s nadstandardními příjmy platící 7procentní solidární daň. Solidární dani za rok 2018 podléhají rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad 1 438 992 korun.

 

Ostatní daňové slevy

Pro uplatnění dalších daňových slev musí být splněny zákonné podmínky. Za rok 2018 mohou daňoví poplatníci uplatnit tyto další daňové slevy: na manžela/ku s vlastními ročními rozhodnými příjmy do 68 tisíc korun (ve výši 24 840 korun, pokud je manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P, tak v částce 49 680 korun), na invaliditu prvního a druhého stupně (ve výši 2 520 korun), na invaliditu třetího stupně (ve výši 5 040 korun), na průkaz ZTP/P (ve výši 16 140 korun), na studenta (ve výši 4 020 korun), školkovné (maximálně 12 200 korun na každé dítě), na elektronickou evidenci tržeb (5 000 korun). Vždy jeden z rodičů může dále uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Za celý kalendářní rok 2018 na první dítě v částce 15 204 korun, na druhé dítě 19 404 korun a na třetí dítě 24 204 korun.

 

Daňové přílohy

K daňovému přiznání musí podnikatel doložit všechny daňové přílohy prokazující tvrzení uváděné v daňovém přiznání. Například pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti je nutné vyplnit daňovou přílohu číslo jedna, pro příjmy z nájmu daňovou přílohu číslo dva, pro příjmy ze závislé činnosti se dokládá potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2018 od všech zaměstnavatelů, pro daňové odpočty se dokládá například potvrzení od penzijní společnosti, pojišťovny či banky.

Více o průzkumu ZDE

Prevencí proti neuhrazeným fakturám je pojištění jednotlivých faktur, až do výše 500 000 Kč

Od září 2017 nabídne INSIA ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, je určeno především menším a středním podnikatelům a firmám. Vztahuje se na nezaplacení faktury odběratelem z důvodu vyhlášení jeho úpadku, platební neschopnosti či neochoty fakturu zaplatit. Produkt, který zatím na českém trhu nemá obdoby, vyvinula INSIA spolu s ČSOB Pojišťovnou.

Hlavní výhodou nové služby PojištěnáFaktura.cz je možnost uzavřít pojištění pro jednotlivé vybrané faktury. „Podnikatel si může pojistit pouze takové dodávky, které z jakýchkoli důvodů považuje za rizikové, případně ty, které by ho v případě neproplacení mohly existenčně ohrozit,“ vysvětluje Ivan Špirakus, generální ředitel pojišťovací společnosti INSIA. Pojistit je možné faktury od 10 do 250 tisíc korun včetně DPH pro odběratele se sídlem v Česku a na Slovensku. Podmínkou je, aby dodavatel i odběratel měli vlastní identifikační číslo.

Žádné starosti s vymáháním, peníze do tří měsíců

Výhodou pojištění faktur je takřka nulová starost s vymáháním pohledávky. Služba zahrnuje aktivní sledování platby, urgenci odběratelů, i další kroky spojené s vymáháním. „Nezaplacené faktury znamenají problém nejen pro finanční toky firem, ale narušují také důvěru mezi dodavateli a odběrateli. Proto ke každému případu přistupujeme individuálně a snažíme se, aby co nejméně ovlivnil obchodní vztahy našeho klienta. Psychologickou výhodu vzhledem k odběrateli tvoří často už jen fakt, že vymáhání pohledávky zastřešuje velká finanční instituce, jako jsme my,“ tvrdí generální ředitel ČSOB Pojišťovny Vladimír Bezděk.

Službu lze sjednat jednoduše online. Celý proces zabere jen několik minut. Stačí zadat údaje o odběrateli, data o faktuře, vložit její kopii a zaplatit pojistné. To se typicky pohybuje v rozmezí 1-2 % z hodnoty pojišťované faktury. Call centrum INSIA aktivně sleduje platby a v případě neuhrazení faktury zahajuje do několika dnů po její splatnosti průběžné vymáhání. Pokud se platbu nepodaří vymoci, vyplatí pojišťovna plnění tři měsíce po splatnosti faktury.

.


Zdroj: E15.cz
Celý článek ZDE