Jen 19 procent dlužníků, proti kterým je v současnosti vedena exekuce, bydlí na adrese svého trvalého pobytu. Celých 35 procent dlužníků v exekuci má trvalý pobyt hlášen na obecním úřadě, dalších 46 procent dlužníků se pak fakticky nezdržuje na formálně uvedené adrese trvalého bydliště. Data vyplývají z analýzy databáze aktivních spisů více než 220 tisíc dlužníků z řad fyzických osob Exekutorského úřadu v Přerově.

 

 

To, že většina dlužníků není k zastižení na adrese svého trvalého pobytu, výrazně komplikuje práci exekutorských úřadů. V první řadě se jim nedaří doručit oznámení o zahájení exekuce. „Například v loňském roce si tuto zásilku převzalo pouze 28 procent dlužníků,“ uvedl přerovský soudní exekutor Lukáš Jícha. Jeho lidé pak musejí vyvíjet až detektivní práci v terénu.

Vykolíkování území nemusí pomoci

Analýza podle něj zároveň obnažila nefunkčnost systému takzvané exekutorské teritoriality, jehož zavedení dlouhodobě prosazuje Exekutorská komora i část poslanců a senátorů. Pokud by byl zaveden, byly by jednotlivým exekutorům přidělovány případy právě podle adresy trvalého bydliště dlužníka.

Zastánci tohoto principu tvrdí, že je potřeba přiblížit exekutora k dlužníkovi, aby spolu mohli být v častějším kontaktu a snížily se cestovní náklady, které nese dlužník.

 

„Praxe jasně ukazuje, že většina dlužníků nemá zájem se na exekutorské úřady osobně dostavovat,“ podotkl Jícha. Navíc podle zákona platí, že pokud cestovní výdaje exekutora přesáhnou 1500 korun, hradí veškeré další náklady věřitel, nikoli dlužník. 

 

Skvělou prevencí proti zadlužení podnikatele je unikátní služba – PojištěnáFaktura.cz, která umožňuje pojistit i jednu jedinou fakturu a navíc prověřit odběratele. Pojištění jednotlivých faktur je dostupné podnikatelům, menším i větším firmám, které se chtějí pojistit proti neschopnosti nebo nevůli odběratele dostát svým závazkům a fakturu uhradit. Součástí pojištění je i servis, který řeší za klienta komunikaci s odběratelem.

I my se můžeme připojit k názoru, že je občas velmi složité zkontaktovat dlužníka, v našem případě odběratele pojištěného klienta. Obvyklou praxí je, že nezvedají telefony, nechávají se zapírat, nereagují na maily. Je na našich profesionálech, aby jednali v zájmu našich klientů. Těší nás, že jsme v loňském roce byli 100 % úspěšní a v rámci pojištění jsme našim klientům “zachránili” celou výši pojištěných faktur. A taková jistota se za “pár korun” už vyplatí 😉

 


Zdroj: deník.cz
Celý článek ZDE