Pozdní platba faktur komplikuje podnikání. Platební morálka firem v České republice je různá, závisí na konkrétním oboru činnosti. Nejhorší přístup k placení svých závazků mají stavební firmy. Zajímá Vás, který obor je na tom nejlépe? Podívejte se na výsledky, které vycházejí z nejrozsáhlejší databáze platebních informací v ČR, společnosti Bisnode.

 

Do analýzy byly zahrnuty jen ty obory, u kterých jsou k dispozici platební informace nejméně od stovky firem. Z výsledků vyplývá, že společnosti, které podnikají v oblasti sociální péče a vzdělávání, často platí faktury v předstihu.

„Ve třech čtvrtinách, tedy ve 144 oborech ze 190, které vyhověly vstupním podmínkám, firmy své faktury platí po splatnosti. Nejhorší situace je v segmentu stavebnictví, silniční nákladní dopravy, výroby konstrukcí a pekařství, kde firmy faktury průměrně zaplatí 7 až 9 dnů po splatnosti,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „To, že ve většině oblastí podnikání firmy své závazky platí se zpožděním, ukazuje na nevyrovnanou pozici odběratelů a dodavatelů. Odběratelé si pozdním splácením svých závazků vylepšují cash-flow na úkor dodavatelů,“ dodává Petra Štěpánová.

TOP 10 oborů činnosti s nejhorší platební morálkou

Obor činnosti Počet dnů po splatnosti

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny

9,16

Demolice a příprava staveniště 8,69
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 8,45
Příprava staveniště 8,44
Výstavba silnic a dálnic 7,78
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 7,68
Výstavba bytových a nebytových budov 7,58
Silniční nákladní doprava 7,39
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 7,07
Výstavba nebytových budov 6,99

Zdroj: Bisnode; databáze platebních informací

 

TOP 10 oborů činnosti s nejlepší platební morálkou

Obor činnosti Počet dnů před splatností
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin -6,39
Umělecké vzdělávání -6,24
Všeobecná ambulantní zdravotní péče -5,72
Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby -5,30
Činnosti knihoven a archivů -5,24
Ostatní mimoústavní sociální péče j. n. -5,15
Ostatní vzdělávání j. n. -5,02
Ostatní ústavní sociální péče -5,01
Všeobecné činnosti veřejné správy -4,89
Činnosti náboženských organizací -4,64

Zdroj: Bisnode; databáze platebních informací

 

Řešení je snadné a rychlé

Nezáleží na tom, jakým oborem se zabýváte. Pozdě uhrazené faktury ohrožují podnikatele napříč všemi obory. Právě proto byla v září minulého roku pro podnikatele spuštěna unikátní služba – PojištěnáFaktura.cz, která umožňuje pojistit i jednu jedinou fakturu.

Pojištění jednotlivých faktur je dostupné podnikatelům, menším i větším firmám, které se chtějí pojistit proti neschopnosti nebo nevůli odběratele dostát svým závazkům a fakturu uhradit. Součástí pojištění je i servis, který řeší za klienta komunikaci s odběratelem.

A jak řešíte pozdní platby za faktury Vy?

 

 


Zdroj: Bisnode