Jak je to s platební morálkou v porovnání velkých a malých firem? Která společnost bude ctít předem nastavené obchodní podmínky? Kdo je jako obchodní partner z dlouhodobého hlediska důvěryhodnější? Zveřejňujeme výsledky rozsáhlého průzkumu, který porovnává platební morálku v České republice s Evropou.

  • Pouze 36 procent velkých společností v České republice platí faktury v termínu splatnosti.
  • Nejlepší platební morálku vykazují firmy, které mají maximálně pět zaměstnanců.
  • Podle mezinárodního průzkumu inkasní agentury EOS KSI celkem pětina plateb za zboží a služby v Česku nedorazí včas.
  • Nejlepší platební morálku mají v Česku ty nejmenší firmy.


Nejlepší platební morálku vykazují v Česku malé firmy do pěti zaměstnanců, mezi kterými faktury v termínu splatnosti hradí téměř 46 procent subjektů. Naopak z velkých společností jich platí jen 36 procent. Informace v pondělí zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Nejlepší platební morálku mají v Česku ty nejmenší firmy. autor: Zbyněk Riedl, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

“Placením faktur mírně po splatnosti si velké firmy prostřednictvím své ekonomické síly vylepšují cashflow na úkor menších firem. Ty tak těmto velkým firmám prakticky prostřednictvím pozdějších úhrad a delších termínů splatnosti poskytují provozní financování,” uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Zatímco nejmenší a malé firmy působí zpravidla regionálně, a jsou tak často k včasné splatnosti nuceni z důvodu blízkých vztahů se svými dodavateli, velké firmy se podle Bisnode skrývají za anonymitu komunikace velké korporace bez osobních vztahů. Z analýzy je dále patrné, že problémové platby od 30 dnů po splatnosti se týkají ve stejném poměru všech firem napříč ekonomikou a na velikosti závislé nejsou, dodala Štěpánová.

Podle *mezinárodního průzkumu inkasní agentury EOS KSI celkem pětina plateb za zboží a služby v Česku nedorazí včas. Třetina českých podnikatelů se záměrně vyhýbá placení. Každá pátá faktura není zaplacena včas nebo vůbec. Dlužníci z řad podniků a spotřebitelů v průměru uhradí své závazky 15 dní po datu splatnosti. V ČR činí podle průzkumu pohledávky po splatnosti 17 procent z celkového objemu. Další tři procenta jsou nevymahatelná.


Nejčastěji podnikatelé uvádějí jako možný důvod špatné platební morálky druhotnou platební neschopnost. Faktury tedy neplatí, protože jim dluží jejich odběratelé. Problém to představuje pro 70 % českých podniků a horší situace už je jen ve Španělsku (73 %) a Rumunsku (80 %). Naopak nejméně ohrožují nesplacené závazky vlastních klientů německé podniky (31 %).

Zdroj: EOS KSI Česká republika, s.r.o.

„Existuje nemalá část podnikatelů, kteří své závazky neplatí záměrně. Spoléhají i na to, že budou promlčeny. Tato strategie se jim bohužel částečně vyplácí. Spousta firem totiž nemá nastavený systém hlídání nesplacených faktur, nebo je příliš dlouho benevolentní vůči dlužníkům,“ říká Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI, a dodává: „Čím později firmy řeší pohledávky, tím menší šance na jejich vymožení mají.“ Těch, kteří neplatí záměrně, je podle mínění ředitelů českých firem až 35 %. Nejméně nepoctivých zákazníků mají Švýcaři (21 %) a Němci (26 %). Nejhůře si vedou Rumuni a Poláci s 45 %, respektive 44 %. Pro každou šestou evropskou firmu znamenají nezaplacené faktury riziko bankrotu.

Za problémy mohou i dlouhé doby splatnosti faktur
V zemích západní Evropy, které mají lepší platební morálku, mají firmy nastaveny kratší termíny splatnosti faktur. Skoro polovina českých podniků (43 %) nabízí klientům více než 40 dní na zaplacení jejich závazků. Na Slovensku je to až 68 % firem. Zatímco v Německu poskytuje takto dlouhou lhůtu pouze 7 % firem.

„Čeští podnikatelé se mohou u západních sousedů inspirovat. Pokud firmy dodávají v odvětví, kde se zboží rychle točí, není důvod dávat splatnost delší. V případě větších zakázek mohou podnikatelé podpořit své obchody i delší splatností. Je pak ale vhodné si dojednat dílčí postupné úhrady faktury, například dle odprodejů či spotřeby,“ doplňuje Vladimír Vachel.

V oblasti dodržování lhůt moc disciplíny neukazujeme, ale průměrné zpoždění plateb máme spolu se Švýcary jedno z nejkratších v Evropě, a to pouze 15 dní. Nejhůře jsou na tom Řekové, ti čekají na zaplacení po datu splatnosti skoro celý další měsíc (28 dní) a Španělé (24 dní).

Zdroj: EOS KSI Česká republika, s.r.o

 

Zdroj: Bisnode / O EOS KSI Česká republika, s.r.o. / HOSPODÁŘSKÉ NOVINY

* O průzkumu:
Skupina EOS realizovala průzkum platební morálky v segmentu B2B a B2C ve 3 200 firmách z 16 evropských zemí (Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Švýcarska, Ruska, Polska, Španělska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, České republiky a Slovenska). V každé zemi bylo 200 firem dotazováno na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi.

_____________________
O EOS KSI Česká republika, s.r.o.
O EOS KSI Česká republika, s.r.o., je součástí nadnárodní sítě 50 společností působících ve více než 25 zemích, které se specializují na finanční služby a všechny aspekty vymáhání pohledávek. Skupina EOS byla založena v roce 1974. EOS je spolehlivý partner, známý nejvyšší úrovní služeb. Své finance společnosti do péče svěřují významné banky, pojišťovny, leasingové společnosti a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, ale také společnosti z oblasti telekomunikací, velkoobchodu a maloobchodu. Centrála skupiny se nachází v Hamburku (Německo). Kromě Německa je skupina EOS přímo zastoupena v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Kanadě, Maďarsku, Makedonii, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Spojených státech, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku, a ve Velké Británii. A nepřímo pak v dalších 120 zemích světa.

_____________________
O Bisnode
Bisnode umožňuje přijímat správná a chytrá rozhodnutí. Data a informace snadno měníme na komplexní poznatky, které firmám po celé Evropě usnadňují fungování jak ve strategických, tak i každodenních otázkách. Na 17 evropských trzích máme 2 500 zaměstnanců a prostřednictvím partnerství s Dun & Bradstreet poskytujeme globální řešení založená na informacích o více než 240 milionech firem z celého světa. Více na www.bisnode.cz