Pouze osm z deseti plateb za zboží a služby dorazí včas. Zbývajících 20 % nezaplacených faktur způsobuje společnostem výpadky v příjmech, což řeší zdražováním svých cen (14 %), poklesem investic (18 %) či omezením náboru zaměstnanců (8 %). Kvůli problémům s nesplacenými pohledávkami je dokonce 13 % českých podniků ohroženo na existenci.

Tyto i další výsledky přináší již desátý ročník mezinárodního průzkumu platební morálky inkasní agentury EOS KSI.

Zdaleka ne každá faktura bývá zaplacena včas. Podle celoevropského *průzkumu „European Payment Practises“ činí v České republice pohledávky po splatnosti 17 % z celkového objemu a další 3 % jsou zcela nevymahatelná. Dlužníci z řad firem či spotřebitelů v průměru uhradí své závazky 15 dní po datu splatnosti. To jejich dodavatelům způsobuje nemalé problémy, třetina českých firem udává poklesy zisků.

„Nezaplacené pohledávky nutí 14 % českých firem k dalšímu zvyšování cen, což snižuje dostupnost jejich výrobků a služeb pro některé zákazníky. Pětina podniků omezuje investice do svého rozvoje, takže stagnují, ztrácí konkurenceschopnost a celkově zpomalují hospodářský růst,“ uvádí Vladimír Vachel, jednatel inkasní společnosti EOS KSI. Skoro každá desátá firma zastavuje nábor nových zaměstnanců nebo dokonce propouští.

Zdroj: EOS KSI Česká republika, s.r.o.

Navrácené peníze investuje polovina firem do nových míst. Až 11 % z celkových příjmů firmy získávají zpět díky spolupráci se specializovanou agenturou na inkaso pohledávek. V celoevropském žebříčku se s tímto výsledkem Česká republika dokonce umisťuje na třetí nejvyšší příčku po Rumunsku a Chorvatsku (průměr ve východní Evropě je 8,8 %, v západní Evropě je to 6,6 %). Vymožené peníze potom společnosti vrací zpět do oběhu. Využívají je nejen pro financování běžného provozu, ale i dalšího rozvoje a expanze firmy, zvýšení zaměstnanosti či investic na finančních trzích.

Zdroj: EOS KSI Česká republika, s.r.o.

 „U vymáhání dluhů platí, že čím dříve firmy situaci začnou řešit, tím větší mají šanci na návrat svých peněz. Oproti Evropě se sice nelišíme počtem nedobytných pohledávek, v České republice se ale jen třetina společností s problémem obrací na externí odborníky, což je vůbec nejméně ze všech zemí. Pro firmy přitom tyto pohledávky představují největší existenční riziko,“ uzavírá Vladimír Vachel.

Počty bankrotů klesají, riziková odvětví přesto zůstávají

V srpnu 2017 bylo v ČR podle společnosti CRIF, organizátora Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, vyhlášeno 552 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 126 bankrotů méně než v červenci letošního roku. „Počet bankrotů obchodních společností se sice v srpnu mírně zvýšil, bylo jich vyhlášeno 56, což je o 11 bankrotů více než v červenci, avšak v meziročním srovnání se jejich počet o 7 % snížil.  Přesto stále platí, že v některých odvětvích je riziko bankrotu stále výrazné“, vysvětluje Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Největší počet bankrotů byl zaznamenán v odvětví obchodu a průmyslu, naopak nejméně bankrotů vykázalo zemědělství, těžební průmysl a také ubytovací a stravovací služby. „Nejvyšší míru bankrotů, tedy bankrotů připadajících na 10 000 obchodních společností, vykazuje již delší dobu stavebnictví, v tomto odvětví tak existuje nejvyšší riziko bankrotu,“ doplňuje Petr Kučera.

 

Zdroj: EOS KSI Česká republika, s.r.o. / CRIF – Czech Credit Bureau

* O průzkumu:
Skupina EOS realizovala průzkum platební morálky v segmentu B2B a B2C ve 3 200 firmách z 16 evropských zemí (Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Švýcarska, Ruska, Polska, Španělska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, České republiky a Slovenska). V každé zemi bylo 200 firem dotazováno na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi.

_____________________
O EOS KSI Česká republika, s.r.o.
EOS KSI Česká republika, s.r.o., je součástí nadnárodní sítě 50 společností působících ve více než 25 zemích, které se specializují na finanční služby a všechny aspekty vymáhání pohledávek. Skupina EOS byla založena v roce 1974. EOS je spolehlivý partner, známý nejvyšší úrovní služeb. Své finance společnosti do péče svěřují významné banky, pojišťovny, leasingové společnosti a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, ale také společnosti z oblasti telekomunikací, velkoobchodu a maloobchodu. Centrála skupiny se nachází v Hamburku (Německo). Kromě Německa je skupina EOS přímo zastoupena v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Kanadě, Maďarsku, Makedonii, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Spojených státech, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku, a ve Velké Británii. A nepřímo pak v dalších 120 zemích světa.

_____________________
O CRIF – Czech Credit Bureau
Společnost CRIF je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací a provozuje registr finančních poradců ELIXIR a registr platebních informací REPI.
Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky čerpající z více než 50 informačních zdrojů. Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující prověřování více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.
Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit.