V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 88 bankrotů obchodních společností, 551 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 267 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 110 návrhů na bankrot obchodních společností, 391 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 351  návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF.

 

 

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti dubnu zvýšil o 35 a byl tak nejvyšší za posledních 2,5 roku, konkrétně od listopadu 2016. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se meziměsíčně zvýšil o 32 a byl nejvyšší za posledních 1,5 roku, konkrétně od října roku 2017. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se zvýšil o 159 a byl tak nejvyšší od května 2018. Počet návrhů na bankrot FOP se snížil o jeden návrh.

„V květnu jsme zaznamenali meziměsíční nárůst počtu vyhlášených bankrotů i počtu podaných návrhů, a to především u obchodních společností. Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl druhý nejvyšší od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona, která v červenci 2017 zpřísnila podmínky pro podání insolvenčního návrhu na obchodní společnosti s cílem zabránit šikanózním insolvenčním návrhům. I přes relativně vysoký květnový počet vyhlášených bankrotů se jejich počet dlouhodobě nadále snižuje,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 692 bankrotů obchodních společností, což je o 20 bankrotů (3 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 5 252 bankrotů fyzických osob podnikatelů, tedy o 732 bankrotů (12 %) méně než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 1 068 návrhů na bankrot OS, o 122 návrhů (10 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 5 327 návrhů na bankrot FOP, o 967 návrhů (15 %) méně než v předchozím období.

 

Bankroty obchodních společností

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v květnu vyhlášeno v Praze (42 bankrotů), dále v Moravskoslezském kraji (9 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (7 bankrotů). Žádný bankrot naopak nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji.

V uplynulých 12 měsících bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v Praze (267 bankrotů), v Jihomoravském kraji (84 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (68 bankrotů). Počet bankrotů na 10 tisíc OS, který není ovlivněn počtem společností v kraji, byl v uplynulých 12 měsících nejvyšší v Karlovarském kraji  (20,4 bankrotu), Moravskoslezském kraji (18,7 bankrotu), v Plzeňském kraji (18,3 bankrotu) a v Olomouckém kraji (17,5 bankrotu). Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc OS byl naopak vyhlášen ve Středočeském kraji (10,3 bankrotu), v Pardubickém kraji (10,6 bankrotu) a v Jihočeském kraji (11,4 bankrotu). Celostátní průměr činil 13,7 bankrotu na 10 tisíc registrovaných OS.

 

Bankroty fyzických osob podnikatelů

Z pohledu krajů bylo nejvíce bankrotů fyzických osob podnikatelů v květnu vyhlášeno ve Středočeském kraji (69 bankrotů), v Ústeckém kraji (67 bankrotů) a v Moravskoslezském kraji (66 bankrotů). Nejméně naopak v kraji Vysočina (13 bankrotů), v Pardubickém kraji (21 bankrotů) a ve Zlínském kraji (24 bankrotů).

V posledních 12 měsících byl nejvyšší počet bankrotů fyzických osob podnikatelů vyhlášen v Ústeckém kraji (671 bankrotů), v Moravskoslezském kraji (663 bankrotů) a ve Středočeském kraji (568 bankrotů). V přepočtu na 10 tisíc registrovaných FOP bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno rovněž v Ústeckém kraji (49,5 bankrotu) a dále potom v Karlovarském kraji (38,1 bankrotu), v Moravskoslezském kraji (33,8 bankrotu). Nejméně naopak v Praze (12,4 bankrotu), ve Zlínském kraji (17,1 bankrotu) a Jihomoravském kraji (18 bankrotů). Celostátní průměr činil 25,3 bankrotu na 10 tisíc registrovaných FOP.

 

Graf 1: Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů obchodních společností

 

Graf 2: Vývoj počtu návrhu na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

 

K nižším rizikům podnikání přispívá i služba PojištěnáFaktura.cz, která podnikatelům umožňuje pojistit i jednu jedinou problémovou fakturu. Pozdní úhrada faktur je v ČR veliký problém, který kolikrát končí až likvidací celé společnosti.

Aktuální informace a zajímavosti ze světa podnikání, technologií a pojištění lze sledovat i na našem Facebooku.

 


Zdroj: CRIF