Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003 a nyní se koná již 16. ročník.

Soutěžící produkty jsou rozdělené do 17 kategorií. 11 kategorií je věnováno finančním nástrojům pro spotřebitele, 4 reprezentují nabídku pro drobné a střední podnikatele a nové trendy odráží souhrnná kategorie Novinka roku. Speciální kategorií je Cena Zlaté koruny za společenskou odpovědnost, která je udílena na základě výsledků průzkumu agentury IPSOS pro Zlatou korunu.

Produkty posuzuje odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny finanční společnosti, poradci, novináři, zástupci akademické sféry, podnikatelů atd. V čele poroty stojí Rada Finanční akademie, kterou již několik let vede prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Hodnocení probíhá na základě multikriteriálního modelu, který porovnává ekonomické, kvalitativní a bezpečnostní charakteristiky produktu. Díky velkému počtu hodnotitelů, jejich odbornosti a různorodému zaměření nabízejí výsledky soutěže objektivní obraz českého finančního trhu a spotřebitelům poskytují užitečné vodítko při výběru. Ačkoliv nikdo nemůže tvrdit, že jeden produkt je nejlepší pro všechny potenciální uživatele, historie soutěže dokazuje, že všechny oceněné produkty – i při zpětném pohledu – byly velmi nadstandardními finančními nástroji.

 

O produktu PojištěnáFaktura.cz

Základní charakteristika

Pojištění faktur je produktem ČSOB Pojišťovny nabízený výhradně společností INSIA.
Je určeno především menším a středním podnikatelům a firmám. Vztahuje se na nezaplacení faktury odběratelem z důvodu vyhlášení jeho úpadku, platební neschopnosti či neochoty fakturu zaplatit. Podnikatel si může pojistit pouze takové dodávky, které z jakýchkoli důvodů považuje za rizikové, případně ty, které by ho v případě neproplacení mohly existenčně ohrozit. Pojistit je možné faktury od 10 do 250 tisíc korun včetně DPH, prozatím pro odběratele se sídlem v Česku a na Slovensku.Jedná se o produkt, který zatím na českém trhu nemá obdoby.

Výhody/bonusy

– jedinečný produkt na českém trhu
– jistota proplacení faktury
– odpadnutí starostí s vymáháním pohledávky
– možnost uzavřít pojištění pro jednotlivé vybrané faktury, třeba jen pro jednu fakturu

Významnou součástí každého ročníku je také hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů. Ty probíhají formou ankety, ve které hlasuje laická veřejnost. V posledních 4 letech bylo odevzdáno v průměru přes 120 tisíc hlasů. Lidé mohou vybírat nejenom z produktů zveřejněných na www.zlatakoruna.info, svůj hlas mohou dát jakémukoliv finančnímu produktu nabízenému v České republice. Hlasování probíhá od listopadu do začátku března. Závěrečný měsíc je věnovaný finálovému kolu, kde soutěží 20 nejúspěšnějších produktů z předchozích nominací.

 

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠÍ PODPORU!