Úvěrová pojišťovna Atradius zveřejnila aktuální barometr platební morálky, z něhož vyplývá, že se v asijsko-pacifickém regionu zvyšuje podíl faktur, které jsou dodavatelům uhrazeny se zpožděním. Pokles konjunktury v Číně by mohl dodatečně nahnat do náruče úvěrovým pojišťovnám asijské zákazníky, kteří chtějí mnohem více než evropské podniky předcházet problémům a pojistit se.

Asijsko-pacifický region je z hlediska hospodářského růstu jednoznačně vepředu. Ekonomičtí experti předpokládají pro tento region v tomto roce růst ve výši 5,8 %, zatímco světový hrubý domácí produkt se má zvýšit o 3 %. Čínský motor růstu se ale zadrhává a region je velmi vzdálen špičce, pokud jde o platební morálku.

Ve studii pojišťovny Atradius se uvádí, že 45,4 % faktur mezi podniky v asijsko-pacifickém regionu nebylo v tomto roce ke dni splatnosti uhrazeno. V roce 2016 činil tento podíl 44,3 %, takže trend se zhoršuje. Jako důvod opožděných plateb označilo 43,8 % respondentů z tohoto regionu nedostatečnou likviditu. Většina zahraničních respondentů, kteří mají obchodní vztahy s partnery z asijsko-pacifického regionu, sdělila, že své platby zpozdili na základě celkové situace v oblasti plateb.

Dodavatelé z asijsko-pacifického regionu museli kompletně odepsat asi 2,1 % z jejich celkového obchodu. Evropa s podílem odpisů ve výši 1,2 % si stojí v tomto směru mnohem lépe. Jako důvod odpisu, resp. ztráty, uvedlo 47,7 % insolvenci zákazníka, dalších 36,2 % jmenovalo staré pohledávky a 35,4 % nemohlo dlužníky nalézt.

 Respondenti reagovali na zhoršenou platební morálku v asijsko-pacifickém regionu například tím způsobem, že zkrátili svým klientům dobu splatnosti faktur. V roce 2016 bylo na zaplacení faktury až 33 dní, ale dnes je to jen 30 dnů.

 

————————————————
Číst celý článek
Zdoj: OPOJIŠTĚNÍ.CZ