Kromě novinek, které začaly platit již na začátku ledna, je ve hře řada změn, které mohou začít platit během letošního roku.

Daň z příjmů

Některé změny u daně z příjmů přináší daňový balíček, který ale teprve prošel Poslaneckou sněmovnou a není tak ještě jisté, kdy přesně nabude účinnosti.

Zvýšení limitů u výdajových paušálů

V případě zvýšení limitů u výdajových paušálů by nicméně platilo, že by se týkalo i zdaňovacího období roku 2019.

Nově se mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, zvýší na 2 miliony korun, tedy na úroveň, která platila ještě v loňském roce. Paušál jde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím lze ale uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde nově o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 mil. Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 mil. Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

OSVČ s paušály budou zároveň moct i nadále využívat slevy na manželku/manžela a zvýhodnění na děti.

Čtěte více: Potvrzeno, limit pro výdajové paušály OSVČ se zvýší na dvojnásobek

Nová pravidla pro odpočet na výzkum a vývoj

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus

Změna hranice pro solidární zvýšení daně

Daňové tiskopisy (prohlášení a roční zúčtování daní)

Čtěte více: Nové tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní

Zdravotní pojištění

Stejně jako v předchozích letech, i letos budou muset OSVČ platit vyšší zálohy na zdravotní pojištění, a to z 2024 Kč na 2208 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2018 platily zálohy nižší než 2024 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2019. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února.

Zároveň se zvyšuje i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), které budou nově platit 1803 Kč.

Čtěte více: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019

Sociální pojištění

Změna splatnosti záloh

V roce 2019 se ale nemění jen zálohy, ale také splatnost pojistného na nemocenské a důchodové pojištění. V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního zabezpečení).

Čtěte více: Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného

Důchodové pojištění

Čtěte více: Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění

Čtěte více: Změny v sociálním pojištění 2019. Pro OSVČ i zaměstnance 

Vyšší limit pro pojistné u DPČ

Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč. Hranice pro platbu pojistného u dohod o pracovní činnosti se tak od příštího roku zvýší o 500 Kč. Pozor však na to, že pro srážkovou daň bude i nadále platit limit 2500 Kč. U dohod o provedení práce zůstává vše při starém.

Čtěte více: Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění 

DPH

Snížení DPH na jízdné

Zatímco některé změny u DPH ještě nejsou jisté, již schválené je snížení DPH na jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách. To nově spadá do druhé snížené sazby DPH.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

S účinností tzv. „daňového balíčku“ bude věřitel nově oprávněn provést opravu základu daně a tedy i výše daně nedobytné pohledávky nejen tehdy, kdy dlužník bude v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkurzu na jeho majetek, jako je tomu nyní, ale také v případě, že pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, nastala smrt dlužníka či soud schválil oddlužení dlužníka.

Změna pravidel při uplatnění odpočtu při registraci a zrušení registrace

S účinností tzv. „daňového balíčku“ se také rozšíří možnost uplatnění odpočtu u nově vzniklého plátce u dlouhodobého majetku, který pořídil až 60 měsíců přede dnem, kdy se stal plátcem.

Další změny sazeb DPH s otazníkem

Daňový balíček počítá i se snížením sazby DPH na dodávky tepla z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %.

Další snížení sazeb může přinést i novela zákona o evidenci tržeb, která se aktuálně nachází v prvním čtení ve Sněmovně. Novela rovněž počítá se zavedením třetí a čtvrté vlny EET či offline režimu.

Čtěte více: Vláda chce 3. a 4. vlnu #EET, a to navzdory nemožnosti kontrolních nákupů

Ukotvení rodinných firem

Už od února 2019 by mohla platit definice rodinné firmy, která umožní resortům veřejným institucím vytvářet pro tento segment ucelenou podporu. Návrh připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a převzalo jej ministerstvo průmyslu a obchodu. Rodinnou obchodní korporací bude firma, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem, nebo obchodní korporace, v níž členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace.

Rodinná živnost bude podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu. Stanovením definice se může těmto firmám otevřít přístup k dotačním programům, daňovým úlevám či snazšímu zaměstnávání příbuzných.

Čtěte více: Rodinné podnikání by mohlo získat definici v zákoně a v budoucnu i podporu

Karenční doba se zruší

Přestože Senát Sněmovně vrátil novelu zákona, která ruší karenční dobu, dá se očekávat, že poslanci Senát přehlasují. Od poloviny letošního roku by tak náhrada mzdy měla činit v prvních třech dnech pracovní neschopnosti 60 procent denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům má opatření kompenzovat snížení odvodů o 0,2 procentního bodu na nemocenském pojištění.

Čtěte více: Podnikatelé varují před zrušením karenční doby, návrh však zřejmě projde

 


ZDROJ: Podniktel.cz
Celý článek s kompletním výčtem změn k dispozici ZDE