i

FAKTURY JEDNOTLIVĚ

Pojistěte si fakturu, na které Vám opravdu záleží a nechcete řešit její vymáhání.

FAKTURY AŽ DO 500 000 KČ

Pojistíme Vám fakturu od 10 000 Kč
do 500 000 Kč

SJEDNÁNÍ ONLINE

Pojištění sjednáte jednoduše a rychle. Zaplatíte platební kartou nebo z nabitého kreditu.

JAK FUNGUJE POJIŠTĚNÍ FAKTUR

Za 5 minut sjednáno

Po 7 dnech prodlení

Za 90 dnů po splatnosti

Pojistíte fakturu

Pojištění pro fakturu splatnou za 1 až 90 dnů uzavřete online.

Platbu urgujeme za Vás

Postaráme se o upomínání Vašeho odběratele a veškeré nudné papírování.

Peníze na Váš účet

Pokud se nám nepodaří přimět Vašeho zákazníka k platbě, vyplatíme Vám 85% faktury.

Jaké faktury je možné pojistit?
 • běžné, nezajištěné faktury za zboží a služby s odloženou splatností maximálně 90 dnů
 • faktury za odběratele v České republice a na Slovensku
 • faktury vystavené mezi firmami, tedy odběratel je firma (s IČ)
Na co se pojištění nevztahuje?
 • na faktury mezi propojenými firmami ve skupině
 • na faktury vystavené občanům (nepodnikatelům)
 • pokud při sjednání pojištění již víte o tom, že váš odběratel je ve špatné finanční situaci
 • na dodávky, které jsou zajištěné zástavním právem či jinou formou ručení
 • v případě, kdy pojišťovaná faktura je vystavena po delší době než 1 měsíc od dodání zboží či služby
Kolik pojištění stojí a jak se to určuje?
Cena pojištění závisí na celé řadě parametrů a její výpočet probíhá v reálném čase, s ohledem na aktuální informace o platební morálce a finanční situaci odběratele. Typicky se pojistné pohybuje v rozmezí 1-2% z hodnoty pojišťované faktury. V tom je zahrnuto jak riziko nezaplacení, tak i předcházení škodě, tedy aktivní sledování každé faktury Call Centrem a průběžné upomínání pohledávky, které zahajujeme několik dnů po splatnosti, není-li faktura včas uhrazena.

 

Proč některé faktury nejdou pojistit?
Při zadávání každé faktury provádíme on-line prověřování dostupných informací o Vašem odběrateli. Po vyhodnocení jeho údajů se může stát, že příslušnou fakturu nebudeme moci přijmout k pojištění. Důvodem však může být nejen nepříznivá situace Vašeho zákazníka, ale např. i to, že firma podniká méně než 3 roky, nebo se nám nepodaří získat o ní dostatečné informace.
V některých případech odmítneme přijmout fakturu do pojištění i z důvodu aktuálního vyčerpání našeho interního limitu pojištění na danou firmu nebo skupinu firem. Po uhrazení dříve pojištěných faktur se limit odběratele automaticky opět obnoví.
Jak funguje vymáhání nezaplacené faktury?
Víme, že včas neuhrazená faktura je vždy obchodní problém a tak k němu i přistupujeme. Vždy se snažíme ke každému případu přistupovat citlivě a především individuálně. Dbáme na to, aby Vaše obchodní vztahy s dodavatelem nebyly narušeny. Na druhou stranu, závazky se platit musí, a pokud vše zastřešuje silná finanční instituce, jako jsme my, často to pomůže jen odběrateli oznámit. Celý proces upomínání máte přitom stále online pod kontrolou.

 

POJISTIT FAKTURU JE SNADNÉ A RYCHLÉ

1. Zadejte své IČ

Ověřte, že Vaše automaticky doplněné údaje jsou správné.

l

2. Vyplňte údaje o faktuře

Stačí zadat IČ Vašeho odběratele, číslo faktury, částku k úhradě a datum splatnosti.

3. Pojistěte si fakturu

Potvrdíte souhlas s cenou pojištění a zaplatíte platební kartou nebo s předem nabitého kreditu.

R

4. Doplňte údaje

Nahrajte kopii pojištěné faktury a doplňte kontaktní údaje Vašeho odběratele.

REVOLUČNÍ PRODUKTY PRO ŽIVNOSTNÍKY A DROBNÉ PODNIKATELE

Pojišťovací makléři v síti INSIA denně pomáhají tisícům podnikatelů a malých firem s uzavřením pojištění majetku, odpovědnosti či vozidla. Dlouho nás ale trápilo, že těmto klientům nemůžeme nabídnout žádnou možnost ochrany jejich faktur proti nezaplacení, které může mít pro některé z nich fatální následky. Přitom velkým firmám tuto službu nabízíme mnoho let, díky čemuž máme v týmu www.pojistenipohledavek.cz opravdové specialisty.

INSIA je technologicky vyspělá společnost, která vyvíjí vlastní softwarová řešení. Od roku 2011 je součástí skupiny Marsh, největšího světového pojišťovacího makléře. Díky tomu máme přímý přístup na mezinárodní trhy a možnost vytvářet vlastní originální pojištění. Spojili jsme tyto předpoklady a po 17 měsících tvrdé práce přinášíme na trh první „InsurTech“ pojištění pro podnikatele, které převrací zavedená pravidla v oboru vzhůru nohama.

Pojištění jednotlivých faktur je rychlé, jednoduché, bez složitého papírování, plně on-line a umožňuje klientům pojistit si přesně ty faktury či odběratele, které potřebují. Vedle vlastního pojištění proti nezaplacení se navíc aktivně postaráme o upomínání vašich odběratelů včetně podrobné dokumentace. Vy se tak můžete v klidu zabývat svým podnikáním.

ČSOB POJIŠŤOVNA PODPORUJE INOVATIVNÍ PROJEKTY

ČSOB Pojišťovna opírá svoji růstovou strategii nejen o již klasické pojistné produkty, ale také o inovace, které trh v dnešní době hojně přináší.  Pečlivě si vybíráme, která z inovací má předpoklady poskytnout našim  klientům užitečnou službu a pro nás v budoucnu bude znamenat další zdroj růstu. Nicméně u pojištění pohledávek jsme byli od počátku rozhodnuti, stát se součástí  tohoto projektu určeného pro podnikatele.

S odstupem času se nám potvrzuje správnost rozhodnutí. Obdobných produktových aktivit , které vznikly ve spolupráci se start-upy, již máme na svém kontě více a touto cestou se chceme ubírat i nadále. V uplynulých letech byly naše inovační aktivity  nejednou oceněny, např. v prestižní soutěži Hospodářských novin v kategorii Pojišťovací inovátor, kde jsme obsadili 2. místo. Inovátorskou roli chceme potvrzovat  i v dalších letech  a jdeme tomu naproti.

 

JAK TO VIDÍ PODNIKATELÉ?

Průzkum IPSOS realizovaný mezi podnikateli poukázal na tyto skutečnosti:

%

Dotázaných se někdy setkalo s pozdním proplacením faktur (v 92% případech se jednalo o firmy; v 78% o OSVČ).

%

Oslovených firem/OSVČ v případě nezaplacené faktury postupuje telefonickým kontaktováním klienta. Jedná se tedy o 3 ze 4 případů.

%

Podnikatelů se alespoň občas setkává s tím, že faktura není vůbec uhrazena.

 • Právní pomoc pro vymáhání pohledávky by vyhledalo: 35%
 • Kompromisní dohodu by se snažilo najít: 17%
 • Vymáhání pohledávky pro právní komplikovanost neřeší: 10%

Jak se podnikatelé potýkají s pozdním uhrazením faktur
(%).

Jak často podnikatelé řeší problém neuhrazené faktury ze strany klientů (%).

Zdroj: IPSOS a.s.; Cílová skupina – OSVČ a firmy do 50 zaměstnanců vystavující faktury B2B klientům.

Napsali o nás:

Pojištění faktur zajišťuje:

Dle nových požadavků dle zákona o distribuci pojištění zajištění je od 1.12. 2018 povinností klienta odsouhlasit nově i IPID a infolist pojistného produktu.