226 289 911 po-čt 8 – 17 h, pá 8 – 15 h | Pomáháme podnikatelům růst

Loading...
Pohledávky2021-01-12T17:47:05+01:00

Jak to funguje?

Na počátku podle základních informací (pojištěný obrat, země k pojištění, ztráty z pohledávek za poslední tři roky, seznam až 10 zákazníků k prověření) zajistíme výběrové řízení a prověření až 10 zákazníků zdarma.
Pokud je nabídka přijatelná, dojde k uzavření pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě jsou nastavené základní parametry krytí, jako je pojistná sazba, spoluúčast, minimální pojistné, roční limit plnění, atd.
Po uzavření pojistné smlouvy obdrží pojištěný potvrzené úvěrové limity na již prověřovaných 10 zákazníků v rámci přípravy nabídky. Poté si pojištěný zahrnuje jednotlivé zákazníky do pojištění podle svého uvážení tak, že žádá pojišťovnu o schválení úvěrového limitu na tyto zákazníky. Hodnota limitu by měla odpovídat nejvyšší možné částce dluhy zákazníka vůči pojištěnému (tj. o jakou částku může pojištěný přijít, pokud by zákazník zbankrotoval). Úvěrový limit je pak i maximální hranicí plnění pojišťovny. Pokud je limit zamítnut, není tento zákazník pojištěn.
Obvykle se 1x měsíčně nahlásí obrat s pojištěnými zákazníky velmi jednoduše přes on-line systém a pojišťovna na základě tohoto obratu vystaví fakturu s předpisem pojistného (měsíční obrat x sazba = měsíční výše pojistného).

Výhody vymáhání přes pojistitele:

✔zaplacení škody v případě nezaplacení pohledávky z důvodu insolvence dlužníka a nebo nezaplacené pohledávky v případě neúspěšného vymáhání (90%)
✔nastavení jasných pravidel pro práci s pohledávkami (kdy nahlásit, jak vymáhat, apod.)
✔získání komplexních informací o vašich zákaznících přes rozhodování o úvěrových limitech
✔eliminace rizika při hledání nových odběratelů
✔snížení nákladů na vymáhání pohledávek, vyšší šance na vymožení
✔zvýšení vaší úvěrové bonity při jednání s bankou

Pro nezávaznou konzultaci volejte + 420 226 289 911

Výhody sjednání pojištění pohledávek:

✔úspora nákladů na vymáhání
✔významná pomoc zejména u zahraničních pohledávek
✔nenarušení obchodních vztahů se zákazníkem (vymáhá třetí osoba)
✔výrazně větší šance na vymožení pohledávky

Jaké faktury lze pojistit?2020-10-22T16:45:44+01:00

Pojistit lze pouze faktury vystavené na podnikatelské subjekty, nikoliv na občany. Jedná se o dodávky, u kterých je platba odložena např. o 14-90 dnů podle splatnosti faktur. Tj. tam kde vzniká riziko, že po dodání zboží nebo služby nakonec neobdržíte očekávanou platbu. Nepojišťují se proto platby předem, zálohové platby a nebo platby v hotovosti.

Pro koho je pojištění vhodné? 2020-10-22T16:43:58+01:00

Pojištění je vhodné pro jakoukoliv společnost od určité velikosti tržeb, která některým svým zákazníkům dodává zboží nebo služby a platba za tyto dodávky je odložena na základě vystavené faktury.

Kolik pojištění stojí a jak se to určuje?2020-10-22T16:47:58+01:00

Pojistné se počítá z obratu dosaženého s pojištěnými zákazníky (tj. objemu vystavených faktur za pojištěnými zákazníky). Pojistit lze roční obraty od cca 1 mil. CZK. Pro obraty 1-10 mil. CZK ročně se bez ohledu na výši obratu roční pojistné pohybuje na úrovni 55-60 tis. CZK.

V případě obratů nad 10 mil. CZK lze očekávat cca níže uvedená rozpětí pojistných sazeb (sazba x roční pojištěný obrat = roční pojistné):

  • obrat 10-30 mil. CZK – 0,50 – 1,00%
  • obrat 30-50 mil. CZK  – 0,40 – 0,60%
  • obrat 50-100 mil. CZK – 0,20 – 0,40%
  • obrat 100-300 mil. CZK – 0,15 – 0,30%
  • obrat více než 300 mil. CZK – 0,10 – 0,20%

 

Je kryté riziko platební neschopnosti?2020-10-22T16:48:43+01:00

V případě platební neschopnosti nastane škoda v okamžiku bankrotu dlužníka. Vyplacené pojistné plnění činní 90% z nezaplacené pohledávky.

Je kryté riziko platební nevůle?2020-10-22T16:50:10+01:00

V případě platební nevůle se v dohodnuté lhůtě po splatnosti faktury nahlásí nezaplacení na pojišťovnu. Poté pojišťovna pohledávku vymáhá a pokud není vymožena je vyplaceno pojistné plnění, tj. 90% z nezaplacené pohledávky. Náklady na vymáhání hradí pojišťovna.

Jak se řeší škoda a jak dlouho to trvá?2020-10-27T07:38:52+01:00

Hlavní podmínkou je včasné nahlášení škody. V případě bankrotu nahlásíte škodu ihned, jakmile se o tom dozvíte. V případě platební nevůle je to nutné nahlásit do 3 měsíců od data splatnosti faktury.

Po oznámení dlužné pohledávky se zahajuje proces vymáhání, kdy je pohledávka obvykle předána pojistiteli.

V případě bankrotu je pojistné plnění vypláceno na základě potvrzené přihlášky do insolvenčního řízení. V případě platební nevůle je pojistné plnění vyplaceno v případě neúspěšného vymáhání pohledávky. Proces vymáhání trvá 3-5 měsíců dle volby pojistitele.

Zajímá Vás cena pojištění? Rádi Vám jí spočítáme. Zavolejte nám 226 289 911!

 

Jak to funguje

Na počátku podle základních informací (pojištěný obrat, země k pojištění, ztráty z pohledávek za poslední tři roky, seznam až 10 zákazníků k prověření) zajistíme výběrové řízení a prověření až 10 zákazníků zdarma.
Pokud je nabídka přijatelná, dojde k uzavření pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě jsou nastavené základní parametry krytí, jako je pojistná sazba, spoluúčast, minimální pojistné, roční limit plnění, atd.
Po uzavření pojistné smlouvy obdrží pojištěný potvrzené úvěrové limity na již prověřovaných 10 zákazníků v rámci přípravy nabídky. Poté si pojištěný zahrnuje jednotlivé zákazníky do pojištění podle svého uvážení tak, že žádá pojišťovnu o schválení úvěrového limitu na tyto zákazníky. Hodnota limitu by měla odpovídat nejvyšší možné částce dluhy zákazníka vůči pojištěnému (tj. o jakou částku může pojištěný přijít, pokud by zákazník zbankrotoval). Úvěrový limit je pak i maximální hranicí plnění pojišťovny. Pokud je limit zamítnut, není tento zákazník pojištěn.
Obvykle se 1x měsíčně nahlásí obrat s pojištěnými zákazníky velmi jednoduše přes on-line systém a pojišťovna na základě tohoto obratu vystaví fakturu s předpisem pojistného (měsíční obrat x sazba = měsíční výše pojistného).

Výhody vymáhání přes pojistitele:

✔zaplacení škody v případě nezaplacení pohledávky z důvodu insolvence dlužníka a nebo nezaplacené pohledávky v případě neúspěšného vymáhání (90%)
✔nastavení jasných pravidel pro práci s pohledávkami (kdy nahlásit, jak vymáhat, apod.)
✔získání komplexních informací o vašich zákaznících přes rozhodování o úvěrových limitech
✔eliminace rizika při hledání nových odběratelů
✔snížení nákladů na vymáhání pohledávek, vyšší šance na vymožení
✔zvýšení vaší úvěrové bonity při jednání s bankou

Pro nezávaznou konzultaci volejte + 420 226 289 911

Výhody sjednání pojištění pohledávek:

✔úspora nákladů na vymáhání
✔významná pomoc zejména u zahraničních pohledávek
✔nenarušení obchodních vztahů se zákazníkem (vymáhá třetí osoba)
✔výrazně větší šance na vymožení pohledávky

Časté dotazy

Jaké faktury lze pojistit?2020-10-22T16:45:44+01:00

Pojistit lze pouze faktury vystavené na podnikatelské subjekty, nikoliv na občany. Jedná se o dodávky, u kterých je platba odložena např. o 14-90 dnů podle splatnosti faktur. Tj. tam kde vzniká riziko, že po dodání zboží nebo služby nakonec neobdržíte očekávanou platbu. Nepojišťují se proto platby předem, zálohové platby a nebo platby v hotovosti.

Pro koho je pojištění vhodné? 2020-10-22T16:43:58+01:00

Pojištění je vhodné pro jakoukoliv společnost od určité velikosti tržeb, která některým svým zákazníkům dodává zboží nebo služby a platba za tyto dodávky je odložena na základě vystavené faktury.

Kolik pojištění stojí a jak se to určuje?2020-10-22T16:47:58+01:00

Pojistné se počítá z obratu dosaženého s pojištěnými zákazníky (tj. objemu vystavených faktur za pojištěnými zákazníky). Pojistit lze roční obraty od cca 1 mil. CZK. Pro obraty 1-10 mil. CZK ročně se bez ohledu na výši obratu roční pojistné pohybuje na úrovni 55-60 tis. CZK.

V případě obratů nad 10 mil. CZK lze očekávat cca níže uvedená rozpětí pojistných sazeb (sazba x roční pojištěný obrat = roční pojistné):

  • obrat 10-30 mil. CZK – 0,50 – 1,00%
  • obrat 30-50 mil. CZK  – 0,40 – 0,60%
  • obrat 50-100 mil. CZK – 0,20 – 0,40%
  • obrat 100-300 mil. CZK – 0,15 – 0,30%
  • obrat více než 300 mil. CZK – 0,10 – 0,20%

 

Je kryté riziko platební neschopnosti?2020-10-22T16:48:43+01:00

V případě platební neschopnosti nastane škoda v okamžiku bankrotu dlužníka. Vyplacené pojistné plnění činní 90% z nezaplacené pohledávky.

Je kryté riziko platební nevůle?2020-10-22T16:50:10+01:00

V případě platební nevůle se v dohodnuté lhůtě po splatnosti faktury nahlásí nezaplacení na pojišťovnu. Poté pojišťovna pohledávku vymáhá a pokud není vymožena je vyplaceno pojistné plnění, tj. 90% z nezaplacené pohledávky. Náklady na vymáhání hradí pojišťovna.

Jak se řeší škoda a jak dlouho to trvá?2020-10-27T07:38:52+01:00

Hlavní podmínkou je včasné nahlášení škody. V případě bankrotu nahlásíte škodu ihned, jakmile se o tom dozvíte. V případě platební nevůle je to nutné nahlásit do 3 měsíců od data splatnosti faktury.

Po oznámení dlužné pohledávky se zahajuje proces vymáhání, kdy je pohledávka obvykle předána pojistiteli.

V případě bankrotu je pojistné plnění vypláceno na základě potvrzené přihlášky do insolvenčního řízení. V případě platební nevůle je pojistné plnění vyplaceno v případě neúspěšného vymáhání pohledávky. Proces vymáhání trvá 3-5 měsíců dle volby pojistitele.

Zajímá Vás cena pojištění? Rádi Vám jí spočítáme. Zavolejte nám 226 289 911!

Peníze za fakturu do 24 hodin

Peníze z vašich faktur bez splátek a s klidem.

Cashbot je inovativní služba, která dokáže Vaše proměnit na peníze do druhého dne. Podporujeme podnikatele již dva roky.

Hledali jsme řešení, které poskytne podnikatelům a malým firmám peníze a čas pro růst jejich podnikání s pozitivním klientským zážitkem. Přesně to je Cashbot – rychle a jednoduše.

Ing. Marek Hejdušek, Zakladatel start-upu Cashbot

Silný partner pro Vaše podnikání

Peníze z Vašich faktur bez splátek a s klidem.

Cashbot je inovativní služba, která dokáže Vaše proměnit na peníze do druhého dne. Podporujeme podnikatele již dva roky.

Hledali jsme řešení, které poskytne podnikatelům a malým firmám peníze a čas pro růst jejich podnikání s pozitivním klientským zážitkem. Přesně to je Cashbot – rychle a jednoduše.

Ing. Marek Hejdušek, Zakladatel start-upu Cashbot

Kontakt

info@pojistenafaktura.cz
226 289 9111

Poradenství v oblasti firemního pojištění provozuje společnost INSIA, která má skoro 30 let zkušeností.

INSIA a.s.
Atrium Flora – vchod A
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
IČ: 48034479