Hlavní

Proč některé faktury nejdou pojistit?

Napsal |2020-03-13T12:17:00+01:004. 6. 2019|

Při zadávání každé faktury provádíme on-line prověřování dostupných informací o Vašem odběrateli. Po vyhodnocení jeho údajů se může stát, že příslušnou fakturu nebudeme moci přijmout k pojištění. Důvodem však může být nejen nepříznivá situace Vašeho zákazníka, ale např. i to, že firma podniká méně než 3 roky, nebo se nám nepodaří získat o ní dostatečné

Na co se pojištění nevztahuje?

Napsal |2019-06-21T10:17:53+01:004. 6. 2019|

na faktury mezi propojenými firmami ve skupině na faktury vystavené občanům (nepodnikatelům) pokud při sjednání pojištění již víte o tom, že váš odběratel je ve špatné finanční situaci na dodávky, které jsou zajištěné zástavním právem či jinou formou ručení v případě, kdy pojišťovaná faktura je vystavena po delší době než 1 měsíc od dodání zboží

Jak funguje vymáhání nezaplacené faktury?

Napsal |2019-07-12T11:46:30+01:004. 6. 2019|

Víme, že včas neuhrazená faktura je vždy obchodní problém a tak k němu i přistupujeme. Vždy se snažíme ke každému případu přistupovat citlivě a především individuálně. Dbáme na to, aby Vaše obchodní vztahy s dodavatelem nebyly narušeny. Na druhou stranu, závazky se platit musí, a pokud vše zastřešuje silná finanční instituce, jako jsme my, často

Kolik pojištění stojí a jak se to určuje?

Napsal |2019-07-12T11:49:19+01:004. 6. 2019|

Cena pojištění závisí na celé řadě parametrů a její výpočet probíhá v reálném čase, s ohledem na aktuální informace o platební morálce a finanční situaci odběratele. Typicky se pojistné pohybuje v rozmezí 1-2 % z hodnoty pojišťované faktury. V tom je zahrnuto jak riziko nezaplacení, tak i předcházení škodě, tedy aktivní sledování každé faktury kontaktním

Jaké faktury je možné pojistit?

Napsal |2020-03-13T12:17:28+01:004. 6. 2019|

běžné, nezajištěné faktury za zboží a služby s odloženou splatností maximálně 90 dnů faktury za odběratele v České republice a na Slovensku faktury vystavené mezi firmami, tedy odběratel je firma (s IČ) faktury před datem splatnosti