• běžné, nezajištěné faktury za zboží a služby s odloženou splatností maximálně 90 dnů
  • faktury za odběratele v České republice a na Slovensku
  • faktury vystavené mezi firmami, tedy odběratel je firma (s IČ)
  • faktury před datem splatnosti