I když je uveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin v obchodním rejstříku pro firmy povinné, tak mnoho firem tuto povinnost neplní. Začíná být velmi obtížné prověřit si své odběratele a reálně hrozí uzavření obchodu s obchodním partnerem, který se může dostat do finanční tísně a tím ohrozit i Vaše podnikání.

Do konce tohoto roku se těmto „nečitelným“ firmám pravděpodobně nic moc nestane, ale příští rok se karty obrátí. V účinnost vstoupí  novela rejstříkového zákona, podle které bude možno nekontaktní firmu dokonce i zrušit.

 

K datu 9. září 2020 nezveřejnilo účetní výkazy za loňský rok celých 81 procent společností, ukázala analýza společnosti Bisnode. „Vzorec chování většiny podnikatelů je každý rok stejný. V řádném termínu hospodaření své firmy do sbírky listin uloží jen zhruba každý pátý, následně podíl společností se zveřejněnými finančními výkazy narůstá, nicméně v delším časovém horizontu tuto zákonnou povinnost splní jen téměř každá druhá firma,“ upozorňuje analytička Bisnode Petra Štěpánová. Za posledních pět let ani jednou finanční výkazy nezveřejnilo přibližně 150 tisíc firem.

Sankce za neuveřejnění účetních závěrek stanoví zákon již nyní. Rejstříkový soud může firmě uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, pokud závěrku neuveřejní ani na výzvu soudu. A stejně tak i nyní může rejstříkový soud zahájit řízení o zrušení společnosti. Není to však jeho povinností.

Od příštího roku platí přísnější pravidla. Neuveřejní-li firma účetní závěrku za dva po sobě jdoucí roky a do sbírky listin, soud ji vyzve k doplnění chybějících listin. Pokud by se nepodařilo tuto výzvu doručit, zahájí rejstříkový soud řízení o zrušení společnosti a tuto skutečnost zapíše do obchodního rejstříku. Za splnění určitých podmínek může soud firmu zrušit i bez likvidace. Rozhodnutí o zrušení bez likvidace však může vydat nejdříve jeden rok ode dne zápisu zahájení řízení o zrušení do obchodního rejstříku.

 

Prověření Vašeho odběratele ZDARMA do pár vteřin

Účinnou prevencí, jak si dnes ochránit své peníze v budoucnosti, je pojištění jednotlivých faktur proti neschopnosti nebo nevůli odběratele dostát svým závazkům. V rámci pojištění bezplatně prověříme i Vaše obchodních partnery, vše vyřešíte on-line na pár kliknutí.

Pojištění se vztahuje na:
– faktury PŘED DATEM SPLATNOSTI, která není delší než 90 dní
– faktury v celkové částce od 10 000 Kč  – 500 000 Kč
– faktury za odběratele v České republice i na Slovensku
– faktury vystavené mezi firmami, tedy odběratel je firma (s IČ)

PPŘEDTÍM než se rozhodnete, zda si konkrétní fakturu pojistíte, Vám zdarma ověříme bonitu Vašeho odběratele i to, zda je daná faktura pojistitelná. V neposlední řadě i přesnou částku, kterou za pojištění zaplatíte.

Pojištění je vhodné zejména pro drobné živnostníky a menší firmy a podnikatele, kteří si mohou pojistit klidně jen ty rizikové faktury. V rámci pojištění je klientům poskytnutý zcela zdarma i servis vymáhání, jehož úkolem je bez narušení obchodních vztahů dohlédnout na úhradu dlužných faktur do 90 dní po datu splatnosti.

👉 Bezpečné a dostupné on-line pojištění faktur: https://pojistenafaktura.cz/

 

Postup před zrušením společnosti

Soud ale nebude moci firmu zrušit hned. Nejprve se bude snažit doručit výzvu, a to primárně datovou schránkou. V tomto specifickém případě také nemůže nastat fikce doručení v případě, že se firma do datové schránky nepřihlásí. Soud se proto pokusí doručit jiným způsobem. Teprve v případě nemožnosti doručení ani náhradním způsobem zahájí soud řízení o zrušení.

Pokud firma účetní závěrku nedoplní, i když se jí podařilo výzvu doručit, soud firmu zrušit nemůže. Pak bude (opakovaně) ukládat pořádkovou pokutu až do výše sto tisíc korun.

Obchodní rejstřík se vyčistí

Řada firem nevykonává aktivně podnikatelskou činnost, jde o firmy spící. I ty ale musí vést účetnictví, ukládat závěrky do sbírky listin a podávat daňová přiznání. Pro zakladatele je mnohdy jednodušší nechat firmu spát nežli ji rušit. Stejně jako je dvoufázové založení společnosti, je dvoufázové i ukončení její činnost. Nejprve musí dojít k rozhodnutí o zrušení, firma ale zaniká až výmazem z obchodního rejstříku.

 

Výmazu předchází likvidace, což je administrativně a časově náročný proces. Pokud je firma bez dluhů, může být likvidace ukončena během několika měsíců. Není ale výjimkou, že se protáhne i na několik let.

Vyčištění rejstříku je jedním z proklamovaných důvodů této novely. „Důvodem pro postih a eliminaci neaktivních obchodních korporací je především nebezpečí, že tyto mohou časem sloužit jako tzv. bílí koně pro finanční podvody (především daňové podvody),“ píše se v důvodové zprávě.  „Navrhovaná úprava cílí na zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí a snížení rizika podvodného jednání v ČR,“ stojí dále v důvodové zprávě. Inspiraci novela čerpala například ve Francii nebo Estonsku.

 

 

Zdroj: e15.cz,