• na faktury mezi propojenými firmami ve skupině
  • na faktury vystavené občanům (nepodnikatelům)
  • pokud při sjednání pojištění již víte o tom, že váš odběratel je ve špatné finanční situaci
  • na dodávky, které jsou zajištěné zástavním právem či jinou formou ručení
  • v případě, kdy pojišťovaná faktura je vystavena po delší době než 1 měsíc od dodání zboží či služby