Hlavní podmínkou je včasné nahlášení škody. V případě bankrotu nahlásíte škodu ihned, jakmile se o tom dozvíte. V případě platební nevůle je to nutné nahlásit do 3 měsíců od data splatnosti faktury.

Po oznámení dlužné pohledávky se zahajuje proces vymáhání, kdy je pohledávka obvykle předána pojistiteli.

V případě bankrotu je pojistné plnění vypláceno na základě potvrzené přihlášky do insolvenčního řízení. V případě platební nevůle je pojistné plnění vyplaceno v případě neúspěšného vymáhání pohledávky. Proces vymáhání trvá 3-5 měsíců dle volby pojistitele.