Pojistit lze pouze faktury vystavené na podnikatelské subjekty, nikoliv na občany. Jedná se o dodávky, u kterých je platba odložena např. o 14-90 dnů podle splatnosti faktur. Tj. tam kde vzniká riziko, že po dodání zboží nebo služby nakonec neobdržíte očekávanou platbu. Nepojišťují se proto platby předem, zálohové platby a nebo platby v hotovosti.