V případě platební neschopnosti nastane škoda v okamžiku bankrotu dlužníka. Vyplacené pojistné plnění činní 90% z nezaplacené pohledávky.