V případě platební nevůle se v dohodnuté lhůtě po splatnosti faktury nahlásí nezaplacení na pojišťovnu. Poté pojišťovna pohledávku vymáhá a pokud není vymožena je vyplaceno pojistné plnění, tj. 90% z nezaplacené pohledávky. Náklady na vymáhání hradí pojišťovna.