Pojistné se počítá z obratu dosaženého s pojištěnými zákazníky (tj. objemu vystavených faktur za pojištěnými zákazníky). Pojistit lze roční obraty od cca 1 mil. CZK. Pro obraty 1-10 mil. CZK ročně se bez ohledu na výši obratu roční pojistné pohybuje na úrovni 55-60 tis. CZK.

V případě obratů nad 10 mil. CZK lze očekávat cca níže uvedená rozpětí pojistných sazeb (sazba x roční pojištěný obrat = roční pojistné):

  • obrat 10-30 mil. CZK – 0,50 – 1,00%
  • obrat 30-50 mil. CZK  – 0,40 – 0,60%
  • obrat 50-100 mil. CZK – 0,20 – 0,40%
  • obrat 100-300 mil. CZK – 0,15 – 0,30%
  • obrat více než 300 mil. CZK – 0,10 – 0,20%