Na počátku podle základních informací (pojištěný obrat, země k pojištění, ztráty z pohledávek za poslední tři roky, seznam až 10 zákazníků k prověření) zajistíme výběrové řízení a prověření až 10 zákazníků zdarma.
Pokud je nabídka přijatelná, dojde k uzavření pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě jsou nastavené základní parametry krytí, jako je pojistná sazba, spoluúčast, minimální pojistné, roční limit plnění, atd.
Po uzavření pojistné smlouvy obdrží pojištěný potvrzené úvěrové limity na již prověřovaných 10 zákazníků v rámci přípravy nabídky. Poté si pojištěný zahrnuje jednotlivé zákazníky do pojištění podle svého uvážení tak, že žádá pojišťovnu o schválení úvěrového limitu na tyto zákazníky. Hodnota limitu by měla odpovídat nejvyšší možné částce dluhy zákazníka vůči pojištěnému (tj. o jakou částku může pojištěný přijít, pokud by zákazník zbankrotoval). Úvěrový limit je pak i maximální hranicí plnění pojišťovny. Pokud je limit zamítnut, není tento zákazník pojištěn.
Obvykle se 1x měsíčně nahlásí obrat s pojištěnými zákazníky velmi jednoduše přes on-line systém a pojišťovna na základě tohoto obratu vystaví fakturu s předpisem pojistného (měsíční obrat x sazba = měsíční výše pojistného).