V květnu bylo podáno nejméně návrhů na bankrot firem od začátku roku 2008

Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů byl nejnižší od loňského května. V květnu letošního roku bylo vyhlášeno:

  • 49 bankrotů obchodních společností,
  • 619 bankrotů fyzických osob podnikatelů
  • a 1 458 osobních bankrotů.

Zároveň bylo podáno 52 návrhů na bankrot obchodních společností, 494 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 215 návrhů na osobní bankrot. Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl nejnižší od začátku roku 2008, kdy začal platit stávající insolvenční zákon. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat zveřejněných na portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) se oproti dubnu zvýšil o 5, zatímco počet návrhů na bankrot obchodních společností se snížil o 39 a oproti minulému měsíci tak klesl téměř na polovinu. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti dubnu zvýšil o 17, zatímco počet návrhů na bankrot FOP se meziměsíčně snížil o 20 a byl tak nejnižší od května 2019.

„Nízký počet insolvenčních návrhů může souviset mimo jiné s připravovanou novelou insolvenčního zákona, která obsahuje mimo jiné odklad povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, možnost přerušit průběh oddlužení na nezbytně nutnou dobu a upravuje možnosti požádat o dočasné mimořádné moratorium, během něhož nelze vydat rozhodnutí o úpadku,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 622 bankrotů obchodních společností, což je o 70 bankrotů (10 %) méně než v předchozím období. Zároveň bylo vyhlášeno 9 127 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 3 858 bankrotů (73 %) více než v předchozích 12 měsících. V uplynulých 12 měsících bylo rovněž podáno 1 017 návrhů na bankrot OS, o 47 návrhů (4 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 10 128 návrhů na bankrot FOP, o 4 751  (88 %) návrhů více než v předchozím období.

Nejvíce bankrotů OS bylo v květnu v obchodu, v rámci krajů tradičně v Praze

Podnikatelé v uplynulých 12 měsících bankrotovali nejčastěji v dopravě a skladování

 

Podnikatelé a firmy v ČR mají nástroje, jak eliminovat dopady škod působené koronavirem.

Rozhodující je rychlost a v době karantény i omezení fyzického styku, proto vybíráme služby, které jsou plně on-line. Možnost, jak ochránit budoucí peníze je pojistit si jednotlivé faktury proti neschopnosti nebo nevůli odběratele uhradit. S pojištěním je spojena i služba, která za vás komunikuje s dlužným odběratelem a snaží se najít cestu k umoření celého dluhu. V případě neúspěchu ČSOB Pojištovna v rámci pojištění vyplatí 85 % z hodnoty pojištěné faktury. Faktury si lze pojistit na webu https://pojistenafaktura.cz/.

 

Pokud vás trápí více to, že aktuálně nemáte dostatečnou finanční rezervu, tak si můžete stabilizovat cash flow profinancování faktur přes aplikaci CashbotŽádosti o úvěr se vyřizují on-line, bez nutnosti návštěvy pobočky či jiného obchodního místa, vyhnete se tak osobnímu kontaktu. Více na: https://cashbot.cz/

 

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau