Trápila Vás někdy neuhrazená faktura? Co jste dělali? Řešili vše domluvou? Šli jste do soudního sporu nebo vše předali externí inkasní agentuře?

 

Připravili jsme pro Vás přehled, jak si s takovou neuhrazenou fakturou poradit např. při zaúčtování. Podíváme se i na to, jak se to s DPH v případě pohledávky po splatnosti. A především Vám představíme unikátní pojištění jednotlivých faktur, které Vám v případě neuhrazení faktury zachrání alespoň 85 % z fakturované částky.

 

Neuhrazená faktura a daňová evidence

Ke správnému zdanění příjmů ze samostatné činnosti u podnikatelů dodržujte čtyři záležitosti:

  1. Prověřte poskytnuté zálohy v roce 2019, které nebyly do konce roku vyúčtovány.
  2. Některé dluhy promlčené nebo po splatnosti více jak 30 měsíců se „přidaňují“.
  3. I ten, kdo vede daňovou evidenci a pořizuje zásoby, dělá fyzickou inventuru zásob a vede skladovou evidenci.
  4. Jestliže se vám jeví, že použití „paušálu“ by bylo lepší než uplatňovat výdaje v prokázané výši (podle daňové evidence), pozor na ustanovení § 23 odst. 8 ZDP.

Zdroj: Portál Pohoda.cz
Celý článek ZDE

 

Účtování neuhrazené faktury
Neuhrazené pohledávky lze účetně odepsat na vrub nákladového účtu 546-Odpis pohledávky. Aby byl tento náklad daňově uznatelný, je nutné splnit podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů.

Jedná-li se o pohledávky, které při vzniku nepřekročily částku 30 000 Kč, lze s odkazem na ustanovení § 8c zákona o rezervách (a při splnění ostatních podmínek uvedených v § 2 zákona o rezervách) vytvořit 100% opravnou položku po 12 měsících od splatnosti pohledávky. Následně se pohledávka odepíše (daňově uznatelně) a rozpustí se opravná položka. Jedná se tedy o tyto tři účetní zápisy:

Tvorba opravné položky: MD 558/D 391
Odpis pohledávky: MD 546/D 311
Rozpuštění opravné položky: MD 391/D 558

Tyto tři účetní zápisy lze provést i v jednom zdaňovacím období. Pokud pohledávka při vzniku přesáhla hodnotu 30 000 Kč, lze s odkazem na ustanovení § 8a zákona o rezervách (a opět při splnění ostatních podmínek uvedených v § 2 zákona o rezervách) vytvořit 100% opravnou položku až po 30 měsících od splatnosti této pohledávky. Při daňovém odpisu takovéto pohledávky se následně postupuje stejně jako v případě opravné položky dle § 8c zákona o rezervách (odpis pohledávky, rozpuštění opravné položky).

Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

 

DPH u neuhrazených faktur s ohledem na dopady krize z COVID-19
DPH musí být zachována, u neuhrazených faktur lze odložit, má to ale svá pravidla.
Odklad platby DPH je možný díky tzv. liberačnímu balíčku, který připravilo ministerstvo financí. Poplatník může podle nařízení finanční správy u jakékoliv daně požádat o posečkání. Firmy si mohou požádat o tříměsíční odklad nájmu, pokud kvůli vládním opatřením musely zavřít provoz. O odklad nájmu budou moci požádat za období od 12. března do 30. června, na splacení budou mít čas do konce roku.

Zdroj: lidovky.cz
Celý článek ZDE

 

Faktury ze zahraničí a jak na DPH
Má-li váš podnik sídlo v EU, vztahují se na vás různé povinnosti ohledně DPH v závislosti na tom, odkud nakupujete a kde prodáváte a zda obchodujete se zbožím nebo službami.

Pokud například prodáváte určitý výrobek obchodní společnosti zaregistrované v jedné zemi EU, která provozuje svou činnost v jiné zemi Unie, nemusíte DPH z tohoto prodeje účtovat. Jestliže tentýž výrobek prodáváte konečnému spotřebiteli v rámci EU, budete asi muset DPH účtovat podle sazby platné v dané zemi.

Zdroj: europa.eu
Více informací ZDE

Jak vymáhat nezaplacenou fakturu

Když už se stane, že Vám odběratel nezaplatí vystavenou fakturu, máte několik možností, jak vymáhat fakturu po splatnosti. Pokud jsme větší firma máme jistě nastavené procesy vymáhání, u menších podnikatelů a živnostníků bývá problém, že urgování platby končí zavoláním nebo posláním mailu a pokud nezabere ani to, tak se prostě smíří s tím, že nedostanou zaplaceno a fakturu prostě odepíší. Málo kdy se vyplatí řešit vymáhání dluhu soudní cestou nebo ve spolupráci s inkasní agenturou.  V níže uvedeném článku naleznete rady, jak postupovat při vymáhání pohledávek včetně a to včetně vzoru upomínky.

 

Nezaplacené faktury jsou riziko podnikání a také jistá „černá můra“. Následovat může druhotná platební neschopnost a veškeré obtíže s ní související. Řešením může být revoluční služba PojištěnáFaktura.cz. Tento projekt vznikl dílně úspěšné makléřské společnosti INSIA, která v pojišťovací oblasti působí dlouhá léta a s obdobnými projekty již má zkušenosti, jako např. pojištění pohledávek. Pro živnostníky a menší firmy doposud žádné podobné pojistky neexistovaly.

Zajímá Vás cena pojištění Vaší konkrétní faktury?

 

Kalkulace pojištění je zdarma a zabere Vám pár vteřin, stačí zadat odběratele a výši faktury, my Vám cenu spočítáme a pak už stačí jen zaplatit cenu pojištění kartou nebo převodem.

Zdroj: PojištěnáFaktura.cz, INSIA a.s.