Pohledávky

Jaké faktury lze pojistit?

Napsal |2020-10-22T16:45:44+01:0022. 10. 2020|

Pojistit lze pouze faktury vystavené na podnikatelské subjekty, nikoliv na občany. Jedná se o dodávky, u kterých je platba odložena např. o 14-90 dnů podle splatnosti faktur. Tj. tam kde vzniká riziko, že po dodání zboží nebo služby nakonec neobdržíte očekávanou platbu. Nepojišťují se proto platby předem, zálohové platby a nebo platby v hotovosti.

Kolik pojištění stojí a jak se to určuje?

Napsal |2020-10-22T16:47:58+01:0022. 10. 2020|

Pojistné se počítá z obratu dosaženého s pojištěnými zákazníky (tj. objemu vystavených faktur za pojištěnými zákazníky). Pojistit lze roční obraty od cca 1 mil. CZK. Pro obraty 1-10 mil. CZK ročně se bez ohledu na výši obratu roční pojistné pohybuje na úrovni 55-60 tis. CZK. V případě obratů nad 10 mil. CZK lze očekávat cca

Je kryté riziko platební nevůle?

Napsal |2020-10-22T16:50:10+01:0022. 10. 2020|

V případě platební nevůle se v dohodnuté lhůtě po splatnosti faktury nahlásí nezaplacení na pojišťovnu. Poté pojišťovna pohledávku vymáhá a pokud není vymožena je vyplaceno pojistné plnění, tj. 90% z nezaplacené pohledávky. Náklady na vymáhání hradí pojišťovna.

Jak se řeší škoda a jak dlouho to trvá?

Napsal |2020-10-27T07:38:52+01:0022. 10. 2020|

Hlavní podmínkou je včasné nahlášení škody. V případě bankrotu nahlásíte škodu ihned, jakmile se o tom dozvíte. V případě platební nevůle je to nutné nahlásit do 3 měsíců od data splatnosti faktury. Po oznámení dlužné pohledávky se zahajuje proces vymáhání, kdy je pohledávka obvykle předána pojistiteli. V případě bankrotu je pojistné plnění vypláceno na základě