Patříte do skupiny podnikatelů, které otravují pozdě uhrazené faktury? Jak postupujete při vymáhání svých dlužných faktur? Řešíte je vůbec?

Mezi nejčastější „výmluvy“, které nastávají zpravidla po splatnosti faktur patří:

  • Paní účetní má zrovna dovolenou
  • Opravdu jste to posílali?
  • Jé, teď se to našlo ve spamu
  • My to zaplatili zrovna teď před chvilkou
  • Dovolali jste se někam úplně jinak a tady o tom nic nevíme

Proces vymáhání neuhrazené faktury má jasná pravidla

Dostat z dlužníka peníze za neuhrazenou fakturu nebývá vůbec jednoduché. Ze všeho nejdříve byste se měli ujistit, že Váš klient fakturu opravdu obdržel. Pokud se přesvědčíte, že faktura dorazila a klient i přesto nechce zaplatit, můžete se přesunout k dalšímu kroku. A tím je upomínka!

Začínejte vždy upomínkou

Připravili jsme pro Vás jednoduchý vzor, který můžete využít k vymáhání pohledávek. Slouží zároveň jako předžalobní výzva. Posílejte ji zásadně poštou a nejlépe doporučeně na poslední známou adresu dlužníka, napsat e-mail v tomto případě nestačí. V případném soudním řízení se na podrobnosti zaslání předžalobní výzvy přihlíží, protože podle Občanského soudního řádu je přiznána náhrada nákladů žalobci v případě úspěchu jen tehdy, pokud ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslal dlužníkovi právě výzvu k plnění.

 

STÁHNOUT VZOR UPOMÍNKY NEZAPLACENÉ FAKTURY

 

Finálním krokem je již jen podání žaloby. Tento postup se nevyplácí a částka vymožena právní cestou může být dokonce nižší, než náklady spojené se soudním řízením.

Nechte vymáhání na nás!

Předcházet problémům spojených s vymáhání pohledávek můžete v případě, že se proti tomuto riziku pojistíte. Pojištění pohledávek poskytuje ochranu pro případ, že dlužník nezaplatí vystavenou fakturu.

  • Pojistit lze pouze faktury vystavené na podnikatelské subjekty.
  • Pojištění je vhodné pro firmy s ročním obratem nad 1 000 000 Kč.

Výhody vymáhání přes pojistitele:

✔ zaplacení škody v případě nezaplacení pohledávky z důvodu insolvence dlužníka a nebo nezaplacené pohledávky v případě neúspěšného vymáhání (90%)
✔ nastavení jasných pravidel pro práci s pohledávkami (kdy nahlásit, jak vymáhat, apod.)
✔ získání komplexních informací o vašich zákaznících přes rozhodování o úvěrových limitech
✔ eliminace rizika při hledání nových odběratelů
✔ snížení nákladů na vymáhání pohledávek, vyšší šance na vymožení
✔ zvýšení vaší úvěrové bonity při jednání s bankou

Výhody sjednání pojištění pohledávek:

✔ úspora nákladů na vymáhání
✔ významná pomoc zejména u zahraničních pohledávek
✔ nenarušení obchodních vztahů se zákazníkem (vymáhá třetí osoba)
✔ výrazně větší šance na vymožení pohledávky

 

Více o postupech vymáhání pohledávek se dozvíte ZDE