FAQs

Jaké faktury lze pojistit?

Napsal |2020-10-22T16:45:44+01:0022. 10. 2020|

Pojistit lze pouze faktury vystavené na podnikatelské subjekty, nikoliv na občany. Jedná se o dodávky, u kterých je platba odložena např. o 14-90 dnů podle splatnosti faktur. Tj. tam kde vzniká riziko, že po dodání zboží nebo služby nakonec neobdržíte očekávanou platbu. Nepojišťují se proto platby předem, zálohové platby a nebo platby v hotovosti.

Kolik pojištění stojí a jak se to určuje?

Napsal |2020-10-22T16:47:58+01:0022. 10. 2020|

Pojistné se počítá z obratu dosaženého s pojištěnými zákazníky (tj. objemu vystavených faktur za pojištěnými zákazníky). Pojistit lze roční obraty od cca 1 mil. CZK. Pro obraty 1-10 mil. CZK ročně se bez ohledu na výši obratu roční pojistné pohybuje na úrovni 55-60 tis. CZK. V případě obratů nad 10 mil. CZK lze očekávat cca

Je kryté riziko platební nevůle?

Napsal |2020-10-22T16:50:10+01:0022. 10. 2020|

V případě platební nevůle se v dohodnuté lhůtě po splatnosti faktury nahlásí nezaplacení na pojišťovnu. Poté pojišťovna pohledávku vymáhá a pokud není vymožena je vyplaceno pojistné plnění, tj. 90% z nezaplacené pohledávky. Náklady na vymáhání hradí pojišťovna.

Jak se řeší škoda a jak dlouho to trvá?

Napsal |2020-10-27T07:38:52+01:0022. 10. 2020|

Hlavní podmínkou je včasné nahlášení škody. V případě bankrotu nahlásíte škodu ihned, jakmile se o tom dozvíte. V případě platební nevůle je to nutné nahlásit do 3 měsíců od data splatnosti faktury. Po oznámení dlužné pohledávky se zahajuje proces vymáhání, kdy je pohledávka obvykle předána pojistiteli. V případě bankrotu je pojistné plnění vypláceno na základě

Více informací

Napsal |2020-10-23T12:08:24+01:0022. 10. 2020|

Na počátku podle základních informací (pojištěný obrat, země k pojištění, ztráty z pohledávek za poslední tři roky, seznam až 10 zákazníků k prověření) zajistíme výběrové řízení a prověření až 10 zákazníků zdarma. Pokud je nabídka přijatelná, dojde k uzavření pojistné smlouvy. V pojistné smlouvě jsou nastavené základní parametry krytí, jako je pojistná sazba, spoluúčast, minimální

Proč některé faktury nejdou pojistit?

Napsal |2020-03-13T12:17:00+01:004. 6. 2019|

Při zadávání každé faktury provádíme on-line prověřování dostupných informací o Vašem odběrateli. Po vyhodnocení jeho údajů se může stát, že příslušnou fakturu nebudeme moci přijmout k pojištění. Důvodem však může být nejen nepříznivá situace Vašeho zákazníka, ale např. i to, že firma podniká méně než 3 roky, nebo se nám nepodaří získat o ní dostatečné

Na co se pojištění nevztahuje?

Napsal |2019-06-21T10:17:53+01:004. 6. 2019|

na faktury mezi propojenými firmami ve skupině na faktury vystavené občanům (nepodnikatelům) pokud při sjednání pojištění již víte o tom, že váš odběratel je ve špatné finanční situaci na dodávky, které jsou zajištěné zástavním právem či jinou formou ručení v případě, kdy pojišťovaná faktura je vystavena po delší době než 1 měsíc od dodání zboží

Jak funguje vymáhání nezaplacené faktury?

Napsal |2019-07-12T11:46:30+01:004. 6. 2019|

Víme, že včas neuhrazená faktura je vždy obchodní problém a tak k němu i přistupujeme. Vždy se snažíme ke každému případu přistupovat citlivě a především individuálně. Dbáme na to, aby Vaše obchodní vztahy s dodavatelem nebyly narušeny. Na druhou stranu, závazky se platit musí, a pokud vše zastřešuje silná finanční instituce, jako jsme my, často